دانش فردا

کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول

 

برش هایی از کتاب :

*در میان اقلیت قرار داشتن حتی در اقلیتی تک نفری نشان جهل و جنون نیست، حقیقت در یک سو قرار دارد و کذب در سویی دیگر، اگر تو به تنهایی جانب حقیقت را بگیری و در سوی دیگر، در برابر تو، همه دنیا قرار داشته باشد تو دیوانه نیستی.

*جهل و تعصب آنقدر قدرتمند است که بتواند : جنگ را صلح و آرامش و بردگی را عین آزادی جلوه دهد.

*تاریخ چیزی نبود جز لوحی رنگ باخته که آن را پاک می کردند و هر بار به گونه ای که صلاح می دانستند بازنویسی می کردند …

*یک جامعه ی طبقاتی فقط براساس وجود فقر و نادانی قابل دوام است،تا اگاه نشده اند عصیان نمیکنند و تا عصیان نکنند نمیتوانند اگاه شوند.

دیدگاه‌ها (0)

*
*