دانش فردا

کتاب درانتظار گودو اثر ساموئل بکت (نمایشنامه)

 

 

برش هایی از کتاب :

*اشک های دنیا کمیت ثابتی داره.چون هرکسی که گریه کنه، جای دیگه یه نفر دست از گریه کردن برمیداره.

*بیا وقتمون رو با حرفهای بیهوده تلف نکنیم!بیا تا فرصت داریم کاری کنیم! هر روز که بوجود ما احتیاجی نیست.دیگرون هم اگه نه بهتر، اما حداقل به اندازه ما از عهده ی این وضع بر می آیند. اون جیغ های کمکی که هنوز تو گوشهامون زنگ میزنه خطاب به همه ی بشریته! اما اینجا و در این لحظه ی خاص، خواه و ناخواه ما کل بشریتیم.

دیدگاه‌ها (0)

*
*