دانش فردا

درباره ما

گروه آموزشی دانش فردا از سال ۱۳۸۱ کار خود را در استان اصفهان با آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای آغاز نمود، در این سالها فعالیت آموزشی آموزشگاه محدود به شهرستانهای اصفهان بود؛ نهایتاً در سال ۱۳۹۵ با تغییر مدیریت و واگذاری امتیاز به تیم جوان به رهبری هادی صفری کار خود را ادامه داد، انگیزه و هدف تیم جوان باعث شد فعالیت محدود آموزشگاه سنتی فنی و حرفه ای را لازمه پیشرفت ندانند و پا را فراتر از آموزشهای سازمان فنی و حرفه ای کشور بگذارند و شروع به تولید محتوا به صورت آنلاین نمایند، از نظر تیم دانش فردا آموزشگاههای سنتی فنی و حرفه ای به سمت مدرک گرایی سوق پیدا کردند اما دنیای امروز فناوری نیازی به مدرک ندارد و تخصص و مهارت شناسنامه ای جز عمل گرایی نخواهد داشت.

گروه دانش فردا ضمن اینکه متخصصانی در زمینه های مختلف فناور اطلاعات و حسابداری دارد، به تخصص نیروهای زبده خود قانع نیست و از همه متخصصان در هر حوزه ای دعوت به همکاری می نماید. باشد که این تخصص آموزی جای مدرک گرایی را بگیرد و جمعیت جوان کشور، جوانان با ارزش متخصص شوند و بیکاری از این کشور بار ببندد.